Kostajnički izvor vode Pekinac

U blizini lokaliteta nekadašnje župne crkve sv. Nikole nalazi se izvor vode Pekinac, odmah podno Rokovih stuba.

Voda je biblijski simbol čišćenja i života. Obzirom na blizinu lokaliteta ruševina nekadašnje župne crkve sv.Nikole, izvor vode Pekinac je odlična postaja za duhovna razmatranja o poimanju vode daje život, ovaj sadašnji biološki, ali i vodi k onomu vječnomu. 

LOKACIJA

Adresa: Ul. Vladimira Nazora 44430 Hrvatska Kostajnica