Rokove stube

Zavojite kamene Rokove stube nalaze se pored lokaliteta nekadašnje župne crkve sv. Nikole u blizini izvor Pekinac. One vode uzbrdo prema ostacima nekadašnje kapele sv.Roka odakle se pruža prekrasan pogled na grad u podnižju brda. 

Molitva sv. Roku:

“O,Bože Spasitelju – Isuse Kriste, Ti si u svojoj punoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti svetoga Roka postavio za moćnog zaštitnika protiv zaraznih bolesti i preko njega udijelio obilje blagoslova bližnjima u tjeskobi.

Zbog njegovih zasluga smiluj se i nama, kad je naše zdravlje ugroženo i kad nas strah od smrti obuhvati. Odvrati anđela smrti da imamo vremena za kajanje, jer Ti ne želiš smrt grješnika,nego da se obrati i živi. Amen.”

LOKACIJA

Adresa: Ul. Vladimira Nazora 44430 Hrvatska Kostajnica