Spomenik hrvatskim braniteljima

Uz samu šetnjicu pored rijeke Une nalazi se spomen obilježje na sve stradale branitelje u Domovinskom ratu. 

MOLITVA ZA DOMOVINU

Bože, Svevišnji vladaru svih naroda i država, tebe ponizno molimo, pogledaj milostivim okom na našu domovinu i naš narod. Kao što si ti jedan, daj da se tako i cijeli naš narod složi u jednoj pravoj vjeri. 

Daj našoj domovini sreću, umnoži joj i blagoslovi stanovnike, obdari nas napretkom u svakom dobru. Čuvaj nas, Bože, od neprijatelja i rata, od raznih bolesti i gladi, od mržnje i nesloge, svađe i nemira.  

Sve nas, dobri Bože, nadahni duhom istine i ljubavi da služeći i međusobno se bratski ljubeći, slavimo tebe, višnjega vladara, sada i u nebeskoj domovini dovijeka. Amen

LOKACIJA

Adresa: Ul. Davorina Trstenjaka 48 44430 Hrvatska Kostajnica