Ostaci crkve sv.Ane

Nekadašnja župna crkva sv. Ane napravljena je na ostacima drvene kapele sv. Franje za koju se pretpostavlja da je bila lokacija prvog franjevačkog samostana. Kapela sv. Ane je izgrađena 1720.godine s drvenim zvonikom i imala je glavni oltar koji je bio posvećen sv. Franji Serafinskom.

U unutrašnjosti kapele pronađeni su kameni ulomci arhitektonskih srednjovjekovnih elemenata samostana. Danas su na lokalnom groblju vidljivi samo ostaci kapele sv. Ane (zidine i obelisk) jer je u Domovinskom ratu bila u potpunosti uništena.

Napomena

Ostaci kapele svete Ane se nalaze na lokalnom groblju i danas su vidljivi samo ostaci nekadašnje župne crkve.

Križni put

Tradicionalnu svakog petka u Korizmi održava se križni put koji završava baš na lokalitetu gdje se nalaze ostaci crkve sv. Ane.

Molitva za milost braku:

“O sveta majko Ano, ti si cijelo vrijeme svoga bračnoga života uz pomoć milosti Božje sveto provela i svakim načinom promicala slavu Božju ispunjavajući najsavjesnije dužnosti supruge, majke i domaćice; isprosi meni, svojoj štićenici, kod Isusa, da sačuvam one milosti, što sam ih primila po sakramentu ženidbe, da poput tebe sveto čuvam od Boga posebnim načinom odlikovani i blagoslovljeni stalež, da mogu sve svoje dužnosti vjerno ispunjavati na slavu Božju, na spas duše moje i mojih, dok se ne dovrši moja zemaljska zadaća.

Ne daj, moćna zaštitnice, da ikad nešto pomislim, progovorim ili učinim, čim bi izgubila one milosti i zašla stramputicama. Daj da me tvoj sveti primjer neprestano hrabri, te vazda napredujem u ljubavi Božjoj i postignem kršćansko savršenstvo primjereno mojem staležu. Amen.”

Molitva žene u blagoslovljenom stanju:

” Vječni Bože, neizmjerno dobri Oče, koji uzdržavaš svako biće i koji si u svojoj mudrosti i dobroti blagoslovio moju ženidbenu vezu, zahvaljujem ti za tu tvoju milost i od srca Te molim, blagoslovi u meni moje dijete, što ti ga već sada izručujem i posvećujem.

Sve teškoće, bolove i trpljenje, što će me snaći, prikazujem ti odano za njegovo vremenito i vječno dobro; ne daj da umre bez svetoga Krštenja!

Mene pak čuvaj od svih grješnih misli, riječi i djela, koja bi mogla nauditi meni ili djetetu! – O preblažena Djevice i Majko Božja, sveti Josipe, sveta majko Ano, anđeli čuvari i svi Božji sveci, molite za me u ovom blagoslovljenom stanju. Amen. Oče naš.”

 

LOKACIJA

Adresa: Ul. Ratka Djetelića 44430 Hrvatska Kostajnica