Ostaci kapele sv. Roka

Kamene zavojite Rokove stube vode od lokaliteta gdje se nalaze ostaci crkve sv.Nikole na brdo Djed gdje se nalaze ostaci kapele sv.Roka. Zavjetna kapela protiv kuge, podignuta je 1734.godine pokraj obližnjeg groblja.

Ova mala drvena kapela je na svojim bočnim stranama imala oslikano naselje Hrvatske Kostajnice u 19.stoljeću ali nažalost u potpunosti je uništena 1991. godine i danas su očuvani samo ostaci poda s kojeg se pruža prekrasan pogled na grad. 

Put do kapele

Od lokaliteta gdje su ostaci crkve sv.Nikole, pa do kapele sv.Roka na brdu vode zavojite kamene Rokove stube.

Izvor Pekinac

U podnožju Rokovih stuba nalazi se izvor pitke vode Pekinac gdje možete natočiti sebi ovud za piće prije uspona.

LOKACIJA

Adresa: Ul. Vladimira Nazora 44430 Hrvatska Kostajnica